Årsringar

Lastpallen bygger din image

De flesta varuproducerande företag inser vikten av att utveckla attraktiva förpackningar som ett led i den varumärkesbyggande processen. Det som många dock glömmer är att försäkra sig om att dessa förpackningar sedan även hamnar på en lastpall som förmedlar rätt intryck till kunderna.

Tyvärr ser man alltför ofta såväl mat- som kapitalvaror som exponeras i butiker på smutsiga och skadade lastpallar.

En del företag har insett att lastpallen är en viktig del av intrycket av varan och använder genomgående nya lastpallar när varorna ska exponeras i butiker (t.ex. i stormarknader, vitvaru/radio/tv-handeln och byggmarknader).

Genom att använda nya pallar har man också möjlighet att ytterligare förstärka kundernas intryck genom att märka lastpallarna med företagets logotyp eller måla dem i företagets färg.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan utnyttja fördelarna med nya lastpallar i kontakten med dina kunder.