Vindkraftverk

Vindkraftsdriven webbplats

I vår miljösträvan har vi också försäkrat oss om att vår webbplats är så miljövänlig det går. Servern som webbplatsen ligger på drivs med vindkraft så du kan klicka dig runt här med gott samvete.

Löv

Miljö

Skogen ligger oss varmt om hjärtat. De flesta av oss på Gyllsjö bor, arbetar eller spenderar mycket av fritiden i skogen. Därför är det naturligt för oss att ständigt arbeta för att vara den miljöbästa tillverkaren av lastpallar. Vi letar hela tiden efter nya möjligheter att förbättra vår egen verksamhet och att hjälpa våra kunder att medverka till en bättre miljö. Miljöhänsyn ingår som en integrerad del i vårt dagliga arbete och vi strävar efter att förebygga föroreningar små som stora. Vår verksamhet kännetecknas av ett kretsloppstänkande genom hela produktkedjan från skogsavverkning till leverans av färdiga pallar och omhändertagande av returpallar för återvinning.

Ett par exempel på detta är att vi som en av få tillverkare kan erbjuda lastpallar tillverkade av trä från FSC®- och PEFC™-certifierat skogsbruk. Båda Svenska FSC® och Svenska PEFC™ verkar för en god balans mellan skogsproduktion, miljövård och sociala intressen. Genom inköp av timmer från stora aktörer säkerställer vi att våra råvaror kommer från ett uthålligt skogsbruk som säkerställer att råvaran ej kommer från olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning, nyckelbiotoper, skogsområdena där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks, skogar där höga bevarandevärden är hotade, genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller ickeskogliga markanvändning.

Läs mer om FSC®, Vårt FSC®-certifikat

Läs mer om PEFC™, Vårt PEFC™-certifikat

Vi har också ett eget återvinningssystem där vi tar hand om våra kunders uttjänta lastpallar. Läs mer under sektionen Produkter.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan augusti 2006.

ISO 9001 och 14001 certifikat

Miljödeklaration

Frågor och svar om klimatförändringar