Timmerförordning

Från och med 3 mars 2013 gäller en ny timmerförordning (EU) nr 995/2010.

Syftet med timmerförordningen är att komma till rätta med det globala problemet med illegal avverkning och motverka inflödet av handel med olagligt avverkat virke och trävaror inom Europeiska unionen. Timmerförordningen förbjuder utsläpp av virke och trävaror från olaglig avverkning på EU:s inre marknad. Är du importör av virke och trävaror (t ex lastpallar) räknas du enligt timmerförordningen som verksamhetsutövare.

För varje specifik typ av trävara ska du kunna ange:

  • Produkttyp
  • Trädartsnamn
  • Avverkningsland
  • Kvantitet och handlingar eller andra uppgifter som visar på överensstämmelse med lagstiftningen i avverkningslandet.

Du kommer också att vara skyldig att göra en riskbedömning vilket innebär att du ska analysera och bedöma risken för att trävaror från olagligt avverkat virke släpps ut på marknaden. Du ska kunna visa hur den insamlade informationen om trävarorna har kontrollerats mot riskkriterierna i timmerförordningen och hur du har tagit ställning till risknivån.

Våra lastpallar är tillverkade av svenskt virke. Vi är också certifierade via FSC® och PEFC. Detta säkerställer att virket vi köper kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som följer alla gällande lagar och förordningar.

Mer information om den nya timmerförordningen hittar du på Skogsstyrelsens hemsida.