Lastning av lastpallar

Leveranssäkerhet

Behöver du stora mängder lastpallar snabbt? Med Gyllsjö kan du lita på att du får dina lastpallar när du behöver dem.

Tack vare att vi har ett eget sågverk med två linjer, en egen spikfabrik och sju produktionslinjer har vi maximal flexibilitet i produktionen och kan snabbt ställa om för mycket stora volymer.

Vi levererar oftast med egna bilar och ser till att du får lastpallarna när du behöver dem. Vi ombesörjer också lagerhållning av dina lastpallar om du inte behöver alla samtidigt.