Stapel med lastpallar

Egentillverkade lastpallar

Lastpallar från Gyllsjö är produkter att lita på. Vi erbjuder miljövänliga pallar av högsta kvalitet och ser till att leverera när det behövs. Vi tillverkar lastpallar av svensk gran och fur. Brädorna sorteras i flera led för att undvika sprickor och skador. Före sammansättning genomgår brädorna en torkningsprocess. Det garanterar dig lätta och starka lastpallar enligt angivna mått, samtidigt som risken för mögel minimeras.

Starka och hållbara lastpallar för export

Standard för transport inom Europa är Europapallen. Måtten för en hel EUR-pall ligger på 800x1200x144 mm. Längdens mått halveras på en halvpall. Europapallar kan ses som en aning otympliga, men väger upp med stabil konstruktion och god hållbarhet.

Om godset ska exporteras är korrekt värmebehandling viktigt. Värmebehandlingen ska ske enligt Internationella Växtskyddskonventionen IPPCs standard ISPM 15. Märkningen av ISPM-15 ändrades den 1 januari 2017. De nya reglerna innebär att ISPM-15 märket inte längre får innehålla tilläggsinformationen KD eller DB. Gyllsjö var först i världen med att certifieras enligt ISPM 15 för märkning av våra lastpallar. Våra rutiner kring värmebehandlingen (HT) har inte ändrats utan vi använder oss fortfarande av barkat virke (DB) som vi torkar (KD) ner till ca 16-18% fuktkvot.

Engångspallar är ett billigare alternativ än EUR-pallen och är tillverkad av klenare virke. Dimensioner på brädorna och mått på lastpallarna anpassar vi efter godset eftersom de är förbrukningsvaror.

Ring oss på telefonnummer 0435-222 30 för ytterligare information och en offert. Vi tillverkar lastpallar utifrån ditt företags behov!