Återvinning av lastpallar

Gyllsjö erbjuder som en av få tillverkare av lastpallar ett eget återvinningssystem varigenom vi erbjuder våra kunder ett enkelt och miljövänligt omhändertagande av uttjänta lastpallar.