EUR-pall

Miljövänliga och slitstarka EUR-pallar

Att tänka kortsiktigt har aldrig fallit oss in. Efter mer än 70 år i branschen vet vi att hållbara träpallar leder till långvariga kunder. Därför använder vi virke och spik av hög kvalitet. Vi sköter hela tillverkningsprocessen från att hämta virke i skogen till leveransen av färdiga produkter.

En naturlig del av vårt miljöengagemang är att utgå från varaktighet. Vi köper endast virke från ansvarsfullt skötta skogar och hållbar avverkning. Träpallar från oss kan du lita på och känna dig stolt över.

Användbara och exportgodkända EUR-pallar

De utgör bokstavligt talat grunden för din logistik. Därför är gedigna lastpallar att frakta även utanför Sveriges gränser värda att satsa på. Vi är licensierade för tillverkning av EUR-pallar genom Green Cargo. Klicka här för att se vår licens. Europapallar byggs enligt europeisk standard för export utanför Sverige. Många länder ställer krav på torkat och värmebehandlat trämaterial, främst med målet att få bort skadeinsekter. Torkningen minskar även risken för mögel.

EUR-pallar är återanvändbara konstruktioner i trä med mått på 1200×800 mm. En halv EUR-pall har måtten 600×800 mm. De byggs som dubbeldäckspallar med ett lastbärande däck och 9 klossar. De här icke vändbara fyrvägspallarna används för transport, lagring, hantering eller bytessystem. En EUR-pall tål upp till 1500 kg i jämt fördelad last och 1000 kg vikt i punktlast.

Våra europapallar använder du om och om igen för transporter inom EU. Den stadiga konstruktionen går att lita på, detsamma gäller våra kunskaper kring palltillverkning. Tillsammans hittar vi ett rimligt pris för dina EUR-pallar.

Ring oss på telefonnummer 0435-222 30 och be om en offert!